نکاتی‌ که مهندس ناظر پیش از بتن ریزی سقف تیرچه بلوک باید کنترل کنیم

Smaller Default Larger

نکاتی‌ که مهندس ناظر پیش از بتن ریزی سقف تیرچه بلوک باید کنترل کنیم؟

کنترل ها:

۱- کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه

۲- کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم

۳- کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر

۴- کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه حداکثر ۶ سانتیمتر است)

۵- کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک

۶- کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و ... در قالب ها

۷- کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه

۸- کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)

۹- کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)

۱۰-کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی

۱۱- کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی

۱۲- کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر

۱۳- کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)

۱۴- اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون (مهم)

۱۵- کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی در محل هایی که احتمال ورود بتن به داخل آن وجود دارد مثل محل تماس با تیرها

و ...

کاور برای تامین فاصله ی مناسب برای جلوگیری از نفوذ یون های کلر و دی اکسید کربن و ... است تا جلوی خوردگی فولاد گرفته شود و هسته ی بتنی از آسیب در امان باشد. در حالی که این میلگرد رامکا در معرض زنگ زدگی است و با ازدیاد حجم موجب ایجاد فاصله ی لازم در بتن برای نفوذ مواد مضر برای فولاد و بتن هسته را فراهم میکند

 

 

آمار