Smaller Default Larger

-       تیم طراحی گروه معماری سایه نما در جهت پیشرفت روز افزون و در راستای گسترش علوم در نظر دارد با ایجاد بخش پژوهشی خود سعی در انتقال اطلاعات و تجربیات خود نموده و همچنین بدین منظور از دوستان علاقمند دعوت به همکاری می نمایید.

 

 

آمار